nbs

Miljöpolicy

Respektera Kullabergs och Kullabygdens begränsningar
Minsta möjliga slitage på natur och kultur. Vår verksamhet och arrangemang ska följa till de regler som gäller för naturreservatet så att slitaget blir så litet som möjligt. Expandering av vår verksamhet får inte ske på bekostnad av natur och kultur.

Gynna den lokala ekonomin
Vår verksamhet ska när det är möjligt använda lokalt producerade produkter och tjänster. Vi ska sträva efter att anställa och engagera lokalbefolkningen.

Miljöanpassa hela verksamheten
Vi strävar efter att ett hållbarhetsperspektiv ska genomsyra hela vår verksamhet från underleverantörer till färdig produkt.
Bidra aktivt till natur- och kulturskydd
Vi arbetar aktivt tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne för att turism och friluftsliv i Kullabergs naturreservat skall ske på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt
Vi bidrar till forskning och kunskap om tandvalar genom att samla in data om tumlare. Med glädje förmedlar vi vår respekt för naturen på och runt Kullaberg till våra besökare. För våra tumlarsafaris följer vi internationella valåskådningsriktlinjerna.

Naturens bästa
Märkningskommitténs motivering (8 maj 2012)
”En pigg och banbrytande arrangör som med framgång förenar år av erfarenhet med yngre guideförmågor. Kullaberg är även platsen för spännande samverkan mellan offentlig naturvård och kreativt entreprenörskap. Utifrån en grund av kunskap, respekt och hållbarhet skapas spännande synergieffekter för framtidens naturskydd och kulturvård.”

Om Naturens Bästa
Ekoturismmärkningen Naturens Bästa sjösattes för tio år sedan den 1 februari 2002. Systemet blev den första nationella märkningen av ekoturism på det norra halvklotet och utvecklades i samarbete med ett tjugotal svenska organisationer och myndigheter. Avsändare bakom märkningen är Svenska Ekoturismföreningen som huvudman tillsammans med VisitSweden. Målet är att skapa mer och bättre ekoturism i Sverige.
Naturens Bästa består idag av mer än 250 kvalitetsmärkta naturresor från över 80 godkända arrangörer med en omsättning på över 200 miljoner kronor inom svensk turism.